Zapoznanie uczestników z trudnymi


Zapoznanie uczestników z trudnymi sytuacjami z najemcami – negocjowanie umorzenia lub odroczenia czynszu najmu. skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem także wszystkich, którzy pragneliby zapoczątkować karierę zawodową w obszarze zarządzania najmem innymi słowy stoją przed wyzwaniem przeprowadzenia własnej inwestycji w najem/podnajem poprzez termin kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Ukierunkowane jest zwłaszcza na przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów działalności W jaki sposób zabezpieczyć wykonanie zawartych umów najmu zawodowej dodatkowo inwestycyjnej na rynku najmu i podnajmu w wymogach ograniczeń i nadciągającego kryzysu gospodarczego. Podczas najem lokalu a split payment,najem lokalu dla pracownika,wynajem lokal gastronomiczny,najem instytucjonalny lokalu przedstawiony zostanie przegląd istniejących uwarunkowań prawnych wpływających bezpośrednio i za pośrednictwem na funkcjonowanie rynku nieruchomości. Najem lokali online poprowadzone zostanie przez praktyka z 10 letnim doświadczeniem w branży nieruchomości, w tym 8 letnim doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi i zarządzania najmem, który podzieli się własnymi doświadczeniami w przedmiocie zarządzania portfelem nieruchomości pod wynajem w obecnych warunkach, prowadzenia negocjacji z najemcami znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej, zabezpieczenia wykonania zawartych umów najmu, uwarunkowania aktywności Uwarunkowania podnajmu oraz wpływ czasowego wstrzymania możliwości świadczenia usług hotelarskich opartej na podnajmie, możliwości wypowiedzenia umowy najmu na gruncie zapisów umownych także Kodeksu cywilnego. Najem lokali zawiera w najwyższym stopniu aktualną problematykę związaną z prowadzeniem działalności w sektorze najmu/podnajmu w dobie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 i najem lokalu a split payment,najem lokalu dla pracownika,najem lokalu faktura,najem lokalu handlowego.