Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej

prowadzenie na bieżąco akt osobowych

prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej dokonane w ostatnim czasie przemiany w prawie pracy oraz w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na mus dostosowania do tych zmian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych. Nowy stan prawny pozwala na elektronizację dokumentacji pracowniczej dodatkowo na osiągnięcie skrócenia okresu przechowywania tej dokumentacji.

Dodany: 2020-03-31 | Komentarze: 3 | Kategoria: Inne