do jakiej kwoty zamówienia publiczne z wolnej ręki

Audyt zamówień i od jakich kwot zamówienia publiczne

Audyt zamówień i od jakich kwot zamówienia publiczne i elektroniczna rodzaj prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - przygotowanie, przebieg, problemy praktyczne, opinie UZP i orzecznictwo KIO. Od kilku miesięcy stosujemy w praktyce uregulowania dotyczące elektronicznej formy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Okres ten pozwolił na identyfikację rzeczywistych.

Dodany: 2020-05-25 | Komentarze: 0 | Kategoria: Audyt


skracanie treści ogłoszenia o zamówieniu w celu dostosowania

skracanie treści ogłoszenia o zamówieniu w celu dostosowania go do liczby znaków dostępnych w formularzu,. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała nowy rozdział a, poświęcony komunikacji zamawiającego z wykonawcami. Przewiduje on rezygnację z.

Dodany: 2020-04-30 | Komentarze: 0 | Kategoria: Zamówienia publiczne