dokumentacja pracownicza definicja

W dokumentacja pracownicza stanowisko

W dokumentacja pracownicza stanowisko ministerstwa i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, również w postaci papierowej, jakże i elektronicznej. Nowy.

Dodany: 2019-11-01 | Komentarze: 3 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza