ile przechowywac dokumentacje pracownicza

Jaką kategorią dokumentów są odrębne dokumenty

Jaką kategorią dokumentów są odrębne dokumenty informacyjne tworzone ze względu na RODO i jak z nimi postępować? jest reprezentacja od strony praktycznej zadań powiązanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych także orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0 | Kategoria: Inne


Teczka akt osobowych po 1 stycznia 2019 roku

Teczka akt osobowych po 1 stycznia 2019 roku. Kiedy działalność osoby samozatrudnionej tworzy zakład. Ćwiczenia kalkulacje optymalnego delegowania pracowników od zatrudnienia po oddelegowanie. Zatrudnienie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w ramach swobody przepływu pracowników a delegowanie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w toku swobody świadczenia usług. Zatrudnienie pracownicze wykonywanie pracy na podstawie.

Dodany: 2019-11-27 | Komentarze: 3 | Kategoria: Inne