jak zmienić regulamin pracy

Zasady przemiany postaci dokumentacji pracowniczej

Zasady przemiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie) w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, także w postaci papierowej, jakim sposobem i elektronicznej.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 1 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza