jeden inspektor ochrony danych dla kilku podmiotów

inspektor ochrony danych angielski

inspektor ochrony danych angielski i z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać dysponent danych lub podmiot przetwarzający, jednak jednocześnie obliguje do wykazania, otóż udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł o RODO ma na celu wskazanie listy dokumentów, jakich istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, zarządca danych czyli podmiot przetwarzający powinien zaplanować na gruncie RODO w celu wykazania i udokumentowania,.

Dodany: 2019-11-13 | Komentarze: 3 | Kategoria: Vademecum IOD ADO