karta nauczyciela bhp

Zgoda na cofnięcie wypowiedzenia Status prawny pracowników

Zgoda na cofnięcie wypowiedzenia. Status prawny pracowników samorządowych został osobliwy odrębną pragmatyką służbową w PracSamU. Celem ustawodawcy było stworzenie warunków zapewniających zawodowe, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych przez samorząd terytorialny. W PracSamU uregulowano wybrane aspekty wynikające ze stosunku pracowniczego tej grupy zawodowej, określając w szczególności podstawy nawiązania.

Dodany: 2020-05-02 | Komentarze: 0 | Kategoria: Inne