kiedy sprawozdanie finansowe jest zatwierdzone

Środki trwałe Kalkulacja kosztów

Środki trwałe. Kalkulacja kosztów wywózki odpadów. Rachunek kosztów firm komunalnych. Podstawowym celem artykułu jest wyobrażenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności są usługi komunalne dodatkowo organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. W artykule zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstw,.

Dodany: 2019-12-10 | Komentarze: 1 | Kategoria: Inne