kiedy ustawa o rachunkowości a kiedy msr

sprawozdawczość finansowa po angielsku i przekazanie

sprawozdawczość finansowa po angielsku i przekazanie gruntownej znajomości dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem przemian obowiązujących od 2019 r. Przedstawione zostaną reguły sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 0 | Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość