kogo dotyczą zamówienia publiczne

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże uniknąć

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło sztuki lub usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0 | Kategoria: Inne


Wzory dokumentów RODO upoważnienia Powierzenie przetwarzania

Wzory dokumentów RODO upoważnienia. Powierzenie przetwarzania podpowierzenie. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać administrator danych czyli podmiot przetwarzający, lecz zarazem obliguje do wykazania, teraz udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, jakich istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, dysponent danych.

Dodany: 2020-06-15 | Komentarze: 0 | Kategoria: RODO