kogo dotyczy nienormowany czas pracy

Pracownik w koronawirus Legalizacja wjazdu i pobytu cudzoziemców

Pracownik w koronawirus Legalizacja wjazdu i pobytu cudzoziemców w związku z koronawirusem Zachodzące obecnie zmiany spowodowane pandemią koronawirusa zarówno w rzeczywistości faktycznej jak i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był obecny w marcu, w czerwcu jest poprzednio dawno zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie prawne, jednak także potrzeby pracodawców.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0 | Kategoria: Inne


Zobacz czas pracy w koronawirus jakie

Zobacz czas pracy w koronawirus jakie rodzaje - nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza przemiany w obszarze sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji m.in. z obszaru czasu pracy. Dokumentację taką wypada konstruować osobno dla każdego pracownika - w formie tradycyjnej albo elektronicznej. Do innowacyjnych.

Dodany: 2020-06-10 | Komentarze: 0 | Kategoria: Czas pracy