maski kont

Samodzielny księgowy Kapitał fundusz

Samodzielny księgowy - Kapitał (fundusz) podstawowy – pojęcie wycena prezentacja przykłady jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do realizowania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy również obszaru jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz.

Dodany: 2020-06-03 | Komentarze: 0 | Kategoria: Księgowość