normy ISO 37001 AntiBribery Management Systems

Tworzenie systemów zarządzania zgodnością

Tworzenie systemów zarządzania zgodnością. Prawidłowo wdrożone i stosowane w praktyce reguły compliance pozwalają na uniknięcie lub zminimalizowanie wielu ryzyk, takich jakim sposobem nadużycia gospodarcze, przestępstwa finansowe, nieuczciwe działania pracowników i kadry zarządzającej, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa przedstawicieli i pracowników przedsiębiorcy, nieuczciwa konkurencja, ochrona danych osobowych,.

Dodany: 2020-05-04 | Komentarze: 2 | Kategoria: Compliance Management Systems