Ocena i kryteria akceptacji ryzyka

RODOD i Zatwierdzenie DPIA niniejsze wyjaśnienie zostało

RODOD i Zatwierdzenie DPIA niniejsze wyjaśnienie zostało przygotowane w celu przekazania informacji dotyczącej spełniania wymagów RODO w kontekście inicjowania działań, wdrażania, utrzymania i doskonalenia zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa danych osobowych. Profil uczestnika artykuł o RODO dedykowane jest do osób nadzorujących i zarządzających procesami przetwarzania danych osobowych w organizacjach.

Dodany: 2020-06-23 | Komentarze: 0 | Kategoria: Szacowanie ryzyka