PPK 2020 blog

PPK 2020 w skrócie obowiązkiem

PPK 2020 w skrócie obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako zrealizowanie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK dodatkowo zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie trzeba.

Dodany: 2020-02-21 | Komentarze: 1 | Kategoria: PPK