procedury celne co to jest

Instrukcja obiegu dowodów księgowych

Instrukcja obiegu dowodów księgowych w instytucjach kultury. Pracownicy służb finansowo-księgowych instytucji kultury na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być projekty księgowe opisane w artykule o dokumentacji wewnętrznej instytucji kultury: Księgowania w instytucjach kultury. Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienia ewidencji księgowej w instytucjach kultury w układzie poszczególnych sprawozdań przez nie sporządzanych.

Dodany: 2020-04-19 | Komentarze: 0 | Kategoria: Kodeks celny


Dokumentacja wewnętrzna gospodarką

Dokumentacja wewnętrzna gospodarką kasową i magazynową. W artykule całościowo wyjaśniono zagadnienia ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetek od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym dodatkowo niepodatkowych.

Dodany: 2020-04-19 | Komentarze: 0 | Kategoria: Akcyza