rodo w ochronie osób i mienia

Monitoring wizyjny obowiązki informacyjne i Monitoring

Monitoring wizyjny obowiązki informacyjne i Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych - wymagania RODO, wytyczne UODO, wnioski z kontroli. RODO to pierwszy akt prawny, który w sposób towarzyski wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują żadne kompleksowe regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego. Moment rozpoczęcia stosowania artykułów RODO postawił przed podmiotami korzystającymi.

Dodany: 2020-05-27 | Komentarze: 0 | Kategoria: RODO