świadczenia rodzinne kiedy wypłacane

Rozwiązania w zakresie ewidencji księgowej wynikające

Rozwiązania w zakresie ewidencji księgowej wynikające ze szczególnych zasad rachunkowości. Specyfika rachunkowości budżetowej (a dlatego zarówno rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych wzorów rachunkowości), jaka – w ograniczonym zakresie – jest także obowiązującą.

Dodany: 2020-05-01 | Komentarze: 1 | Kategoria: Sektor publiczny