ustawa o rachunkowości co reguluje

sprawozdawczość finansowa po angielsku i przekazanie

sprawozdawczość finansowa po angielsku i przekazanie gruntownej znajomości dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem przemian obowiązujących od 2019 r. Przedstawione zostaną reguły sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 0 | Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość


Rachunek przepływów pieniężnych Zmiany w ustawie o firmach

Rachunek przepływów pieniężnych. Zmiany w ustawie o firmach audytorskich komentarz. Do aktywów pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe, w tym szczególnie naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne innymi słowy wymagalne w ciągu miesięcy od momentu ich otrzymania, wystawienia, zdobycia.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 0 | Kategoria: Inne


ustawa o rachunkowości kiedy pełna księgowość Zbilansowana

ustawa o rachunkowości kiedy pełna księgowość Zbilansowana Karta Wyników pożyteczne przykłady. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego także spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich.

Dodany: 2019-11-01 | Komentarze: 3 | Kategoria: Ustawa o rachunkowości