wzór pisma procesowego o zasiedzenie

Sejm po bardzo burzliwej debacie uchwalił

Sejm po bardzo burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu karnego. Liczy ona 50 stron i zawiera przeszło 120 zmian. Tylko nieco z nich dotyczy walki z pedofilią. Pozostałe to: wprowadzenie nowej kary i bezwzględnego dożywocia dodatkowo zaostrzenie kar za kilkadziesiąt przestępstw. Jeśli ustawa zmieniła się po prawomocnym osądzeniu sprawcy, nie stosuje się rewizji werdyktu (zasada powagi rzeczy osądzonej), jak mówią że: orzeczona, jakkolwiek nie wykonana kara jest wyższa od górnej granicy zagrożenia.

Dodany: 2020-02-04 | Komentarze: 0 | Kategoria: Inne