zarządzanie wspólnotą mieszkaniową

Zarządzanie i rozliczenie co we wspólnocie w Polsce powstaje

Zarządzanie i rozliczenie co we wspólnocie w Polsce powstaje jeszcze więcej wspólnot mieszkaniowych - czy to w wyniku powstawania nowych budynków i sprzedaży lokali, wykupu lokali od gmin oznacza to innych podmiotów, a kończąc na przekształcaniu przysługujących spółdzielczych praw do lokali w pełną własność. Ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej.

Dodany: 2020-02-13 | Komentarze: 0 | Kategoria: Wspólnota mieszkaniowa